برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی رازانی

نام : مهدی رازانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : لرستان / خرم آباد
پادگان محل خدمت : 248شهید هوشنگ ریمتی
استان درخواستی : لرستان / بروجرد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 12
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :