برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی دکامین

این آگهی حذف شده است

نام : مهدی دکامین
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
استان محل خدمت : چهارمحال بختیاری / شهركرد
پادگان محل خدمت : مهمانسرا نیرو انتظامی
استان درخواستی : همدان / نهاوند
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

خدا شاهده جایی که من خدمت میکنم یکی از بهترین جاهاست ..صندوق دار رستورانم ..24به 24.ولی ب دلیل اینکه نامزد دارم مجبورم ب شهر نزدیکتری نسبت ب محل سکونتم منتقل بشم ..خواهش میکنم هرکی خواهان جابجایی بود با من تماس بگیره ..ب قرآن خیلی گیرم