برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی داودی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : زنجان / زنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

تازه تقسیم شدم کرمانشاه ب خاطر بیماری پدر ام میخوام بیام شهر خودم یا تهران قزوین ک بتونم به کاراش برسم وگرنه مشکل دیگه ای نیس