برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی خانلرزاده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ستاد راهنمایی و رانندگی
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

کارم اداریه و جاش خوبه