برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی حسن زاده

نام : مهدی حسن زاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
استان محل خدمت : کردستان / بانه
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خوزستان / خرمشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار یکم

توضیحات :