برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی جلیل زاده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : کلانتری 12 واوان
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1398/10/01
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

هرجایی که روز برگ باشه مشکلی ندارم، فقط تهران روزبرگ