برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی جلالی

نام : مهدی جلالی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ۰۱ تهران
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۸ ماه خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

قرارگاه تبریز و خود جلفا هم مورد قبول میباشد