برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی بیرده

نام : مهدی بیرده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
استان محل خدمت : خوزستان / سوسنگرد
پادگان محل خدمت : کلانتری ۱۳ شهر بستان
استان درخواستی : خوزستان / دزفول
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :