برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی اسد آبادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : اردیبهشت ۹۹
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

جا به جایی از استان هرمزگان به استان کرمان یا شهرستان بم لطفا اگه کسی هست سریع خبر بدین.