برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی ابهری

نام : مهدی ابهری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : یگان ویژه استان مرکزی اراک
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 8آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

اگر کسی میخواد از تهران به اراک انتقال پیدا کنه با این شماره تماس بگیره 08621824090 و یا به این شماره پیامک بده 09037626052