برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی ابهری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : یگان ویژه استان مرکزی
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

یگان ویژه استان مرکزی. معاف رزم نباشید. 24 ایی هستش. ممنون