برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی ابراهیمی

نام : مهدی ابراهیمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : بازرسی ۱۹۷
استان درخواستی : گیلان / رشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1/10/1398
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

من تک پسرم و شرایط پدر مادرم خوب نیست و مریض هستن خواهرمم کوچک است لطفا اگه میتونید کمک کنید..من پدر مادرم برام با ارزش ترینن تو دنیا