برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی آقای عبدالهیان

نام : مهدی آقای عبدالهیان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
استان محل خدمت : اصفهان / شاهين شهر
پادگان محل خدمت : شهید خرازی
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 19/11/98
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

من راهم دوره برا به همین دلیل میخام جابه جا بشم برا شاهین شهر نزدیک تره کسایی که شاهین شهرن براشون خوبه میمه گز گرگاب