برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدى ايرى

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
استان محل خدمت : البرز / كرج
پادگان محل خدمت : گوهردشت
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان ٩٨
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :