برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

معین نجاتیان

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
استان محل خدمت : خراسان رضوی / مشهد
پادگان محل خدمت : هنگ مرزی سرخس
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۷
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

بنده در هنگ مرزی سرخس در حال خدمت هستم و خاستار جابه جایی به مشهد میباشم