برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

معین درویش زاده

نام : معین درویش زاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
استان محل خدمت : تهران / ورامين
پادگان محل خدمت : مرفوک کلانتری
استان درخواستی : تهران / پاكدشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

مرفوک کلانتری هستم ! ۱۲ ۱۲ خدمت میکنم ! چون فاصلم زیاده درخواست جابجایی دارم !!