برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

معصوم نقشین

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / سراب
پادگان محل خدمت : ۴۰ متحرک حجومیشهید خسرو ابراهیمی
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1398/11/19
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :