برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مصطفی محمدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : پادگان 164 متحرک حجومی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی 98
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

مناسب برای اهالی پیرانشهر نقده ارومیه 2 ماه کسری به ازای هر ماه 6 روز کسری مرخصی خوب خدمت نسبتا راحت