برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مصطفی صادقی

نام : مصطفی صادقی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / چابهار
پادگان محل خدمت : درمانگاه سیدالشهدا
استان درخواستی : سیستان و بلوچستان / راسك
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 3 ماه
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی دریایی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :