برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مصطفی ترابی

نام : مصطفی ترابی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : شهید وطنپور
استان درخواستی : اصفهان / آران و بيدگل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1/10/98
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :