برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مصطفی تدو

نام : مصطفی تدو
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : یگان اسواران
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

با سلام من یگان ویژه خدمت می کنم محل خدمتم اتوبان ازادگان سر همت دانشگاه علوم انتظامی امین هست ما یگان نیستم باشگاه سوار کاری هست که برای یگان ویژه خودم بچه ورامین هستم راه خستم کرده کسی مایل بود چهار به بعد زنگ بزنه