برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مصطفي حسني

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
استان محل خدمت : خراسان رضوی / تربت جام
پادگان محل خدمت : تيپ٢٧٧ شهيد تولايي
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اعزامي٩٨/١٠/١
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :