برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مسلم عبداللهی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : هفتم شکاری شیراز
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۳ روز
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

جابجایی بامدرک لیسانس از نیروهوایی ارتش شیراز به هشتم شکاری اصفهان