برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مسعود علیقلی پور

نام : مسعود علیقلی پور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / سر دشت
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5 ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :