برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مسعود سوری

نام : مسعود سوری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / ماكو
پادگان محل خدمت : سردشت
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 97
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی دریایی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :