برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مسعود جوادی

نام : مسعود جوادی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی شهرستان قرچک
استان درخواستی : البرز / كرج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹/۹/۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

تایم خدمتش اداریه و بعد از دوماه حضور میتونی از ۱۵تا۲۵ روز مرخصی بگیری درضمن مرخصی عید روهم داری و بعد اینکه شیفتتم تموم بشه میتونی بری بیرون هر دو هفته ام پنجشنبه جمعرو میتونی بری جاش خیلی خوبه و فقط من چون نمیتونم هر روز برم کرج و بیام چون برام سخت میشه میخوام عوض کنم