برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مسعودشریف زاده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : گروه ۳۳توپخانه
استان درخواستی : کردستان / سقز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۲
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :