برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مسعودرحمان زئی

نام : مسعودرحمان زئی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

تهران سه راه افسریه خدمت هم ب صورت بیس چاریه۲۴ اگه روز برگ هم بخوای خدمت کنی خیلی راحت جا ب جا میشی تو یگان برای بچه تهران عالیه شماره تماس 09031096008 09334428673