برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مرتضی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
استان محل خدمت : فارس / فراشبند
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان یکم

توضیحات :

باهر درجه ای که باشید اوکی هست