برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مرتضی پوراسدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : کلانتری ۱۱۹ مهراباد
استان درخواستی : گیلان / رشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

نیاز به جا به جایی