برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مرتضی وجدیگانه

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
استان محل خدمت : تهران / ورامين
پادگان محل خدمت : ستاد راهنمایی و رانندگی
استان درخواستی : قم / قم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

باعرض سلام بنده در ستاد راهنمایی و رانندگی ورامین خدمت میکنم که کارم مقیم غذا هستش و غذای ۱۰نفر را تقسیم میکنم کار من همین هست و درخواست جابجایی از ورامین به قم رادارم و قابل جابجایی با نیرو انتظامی هم هست