برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مرتضی عبدی

نام : مرتضی عبدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : -
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۵ ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

پایه خدمتی بالای یک سال باشه لطفا