برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مرتضی صدریی

نام : مرتضی صدریی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : پایگاه شهید یاسینی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :