برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مرتضی سعیدپور

نام : مرتضی سعیدپور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
استان محل خدمت : /
پادگان محل خدمت : دشت ازادگان
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیر ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :