برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مرتضی رفیع نژاد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
استان محل خدمت : اصفهان / كاشان
پادگان محل خدمت : راکت انداز شهید سرلشکر مصطفی کبریایی نزاجا
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/10/01
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

تاریخ اعزام دی ماه 98 - فوق لیسانس