برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مرتضی حاتمی

نام : مرتضی حاتمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : شهید بهشتی
استان درخواستی : هرمزگان / بندر لنگه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۶ماه
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی دریایی
درجه : گروهبان سوم

توضیحات :