برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مرتضى ايوبى

نام : مرتضى ايوبى
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : ١٩٢
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : -
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :