برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
استان محل خدمت : خوزستان / دزفول
پادگان محل خدمت : چهارم شکاری
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :