برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد

نام : محمد
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
استان محل خدمت : کرمان / كرمان
پادگان محل خدمت : 05
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/10
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :