برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد باقری پبدنی

نام : محمد باقری پبدنی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : تیپ زرهی ۱۸۸نیروی زمینی ارتش
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سه ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

هر جای اصفهان باشه فرقی نداره