برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد آزادی

نام : محمد آزادی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سرباز
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :