برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد یزدانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : گروه ۴۴ توپخانه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5 ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :