برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد کرمی

نام : محمد کرمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : گروه۲۲توپ خانه شهرضا
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵ماه خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

شماره پرسنلی:۹۸۱۰۰۳۲۴۲۴۳ کد ملی:۳۲۴۱۳۲۵۰۴۰ نام پدر:عبدالعزیز کرمی تاریخ اعزام:۹۸/۱۰/۱۹