برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد کربلایی رشید

نام : محمد کربلایی رشید
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خوزستان / دزفول
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :