برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد کارون زاده

نام : محمد کارون زاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

سرباز نیرو انتظامی هستم افتادم هرمزگان میخوام بیام خوزستان