برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد پورعباس

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
استان محل خدمت : اردبیل / مشگين شهر
پادگان محل خدمت : فرماندهی انتظامی مشگین شهر
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان یکم

توضیحات :

تو ستاد فرماندهی مشگین شهر مشغول به خدمتم