برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد پورشمسیان

نام : محمد پورشمسیان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
استان محل خدمت : بوشهر / كنگان
پادگان محل خدمت : پدافند هوایی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۶ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

بدلیل دور بودن راه