برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد وطن پرست

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان محل خدمت : پشتیبانی آماد مراغه
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 7
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :