برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد همتی

نام : محمد همتی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
استان محل خدمت : اردبیل / پارس آباد
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : البرز / كرج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار دوم

توضیحات :