برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد نیلی

نام : محمد نیلی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / ماكو
پادگان محل خدمت : 01 مالک اشتر
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 12
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :